Hakkeorden • Hakkeorden er et udtryk for hønsenes sociale hiraki.
 • Normalt er hanen højest i hierarkiet og han kan udnytte denne placering til at lægge sig imellem to stridende høner eller hvis en høne er meget hård ved en anden høne.
 • Det er altid de øverste i hierarkiet der har først adgang til gode steder og til føden hvis den er knap.
 • Til daglig er rangordenen ikke så synlig, da alle kender deres plads.
 • Kyllinger indtil 15 ugers alderen står uden for denne rangorden og bør kunne gå frit hos alle høns.Fjerpilning • Fjerpilning kan udøves både af hønen selv og af andre høns.
 • Ofte vil det være et udtryk for kedsomhed eller stress. F.eks. vil for mange høns i en for lille gård kunne udløse fjerpilning.
 • I værste fald kan fjerpilning ende i kannibalisme.
Skruk • At være skruk er en adfærd høner udviser når de er parate til at udruge æg.
 • Processen kan som regel fremelskes hvis man lader æg blive i reden.
 • Det tager ca 21 dage før kyllingerne klækkes
Sprog • Høns har forskellige signaler, fx er det sandsynligvis ensbetydende med nylagt æg, hvis man hører en højlydt kaglen – og såvel andre høner som hanen kan istemme kagleriet.
 • Hanen kan også udvise en form for “spinde”kaglen hvis han vil anvise god mad.
 • Der kan også lyde høje “gok-gok” lyde, som ofte skyldes uoverensstemmelser mellem hønsene.
 • En stille og venlig klukken er udtryk for god harmoni i flokken


Sanser • Synet: Hønsene har ikke dybdesyn og må derfor dreje hovedet ofte, for at opfatte afstande, til genæld kan de nemt finde små korn eller insekter som er lige foran dem.
 • Hørelse: Høns mangler det ydre øre, men de hører alligevel godt og kan sagtens genkende artsfæller og egne kyllinger – selv i en stor flok.
 • Lugtesans: Denne er ikke særlig udviklet, hvilket primært skyldes at denne sans ikke er nødvendig for at finde føde, men det menes at dyrene bruger den til at genkende hinanden.


Støvbadning • Støvbadning har med pleje af fjerdragten at gøre.
 • Det er derfor vigtigt at hønsene har adgang til fint sand eller jord, der muliggør denne adfærd.
 • Høns der har adgang til støvbadning er som regel i stand til at holde utøj nede.


Gøre tam • Med tålmodighed kan alle høns tæmmes.
 • Har man ikke har haft dem fra kyllinger af, tager processen blot lidt længere tid.
 • Men det handler først og fremmest om hele tiden at forblive rolig og venlig.
 • I første omgang opnås tillid nemmest ved at tilbyde dyrene mad af hånden og gentage dette mange gange – gerne i hugsiddende stilling, da man herved fremstår mindre truende.
 • Efterhånden kan dyrene berøres og siden tages op uden at blive opskræmte.
 • Det hele kræver tålmodighed og atter tålmodighed … men belønningen er det hele værd.