Vi sælger desværre ikke rugeæg i øjeblikket, dels fordi vi ruger alle æg selv og dels fordi befrugtningen endnu ikke er så god at vi vil sælge af dem.

Vi regner med at have rugeæg klar medio april

Da befrugtningen på denne tid af året ikke er den bedste, sælger vi desværre kun rugeæg af følgende racer: