Blodmider • Blodmider er små mider der om natten suger blod fra hønsene.
 • Kan ses ved at tørre en fugtig klud over sovepindene og bliver den rød – ja så er den god nok.
 • Kan behandles på samme måder som ved utøj og kan forebygges med god hygiejne i hønsehuset suppleret med Hemexide i støvbadning.Coccidiose • Coccidiose er parasitter der lever i tarmvæg og lever.
 • Mange høns lever med en del af disse parasitter uden at de bliver syge.
 • Ofte rammes kyllinger i alderen 2-8 uger.
 • Sygdommen viser sig som kraftig diarré og ofte blodig afføring.
 • Endvidere vil mange kyllinger have usikre bevægelser og ofte stå og hænge med lukkede øjne.
 • Kan behandles med flere forskellige præparater, men dyrlægen skal kontaktes, idet alle præparater er receptpligtige.


Diaré • Diarré viser sig som vandig afføring og kan skyldes alvorlige sygdomme, orm eller lignende.
 • Men ofte skyldes det ændring af foder eller fugtigt vejr.
 • Det kan også skyldes for dårligt foder eller urent drikkevand.
 • Sidst men ikke mindst kan det være udtryk for bakterier. Og hvis flere høns er syge, vil det være en god ide at desinficere såvel hønsehus som hønsegård.


Dyrlægen • Bliver de syge vil det ofte være spild af penge at ringe efter dyrlægen.
 • Dette ikke nødvendigvis fordi man ikke vil ofre penge på dyret – men der findes meget få dyrlæger der har kendskab til høns.
 • Hvis ikke det er ovre på et par dage, vil øksen derfor være et mere humant valg – fremfor at hønsene lider.


Fjertab • Man skal ikke blive forskrækket hvis hønsene pludselig ser lidt afpillede ud når det bliver efterår.
 • Dette er ingen sygdom, men derimod helt naturligt og vil være tilbagevendende hvert år.
 • På andre tidspunkter af året kan det dog være udtryk for fejlernæring, utøj og i sjældne tilfælde kan det skyldes alvorlig sygdom.


Forkølelse • Høns er hårdføre dyr, der kan klare både høje og lave temperaturer.
 • Forkølelse opstår derfor ofte på grund af træk eller fugt og kan være dødeligt for høns.
 • Hvis det opdages i tide, findes der medicin på markedet, som er virksomt.


Fugleinfluenza • Symptomerne er som oftest en meget høj dødelighed og vil i starten kunne ses som bl.a. fald i æglægning, fald i foder- eller vandindtagelse, luftvejssymptomer, øjenbetændelse, ophævet hoved/væskeansamlinger, diarré, samt blåfarvning af kam og hagelapper.


Hønselammelse • Hønselammelse angriber ofte unge høns kort før æglægning og viser sig ved lammelse af ben og eller vinger.


ILT • ILT (Infektiøs Laryngo Trachcitis) er en meget smitsom og ofte dødelig virus.
 • Viser sig ved at dyrene får åndedrætsbesvær og har udflåd fra øjne og næb.
 • Har du mistanke om ILT skal dyrlægen kontaktes, idet der er anmeldepligt.


Kalkben • Kalkben skyldes en mide der har taget bo på hønsenes ben (løbene).
 • Kan ses med det blotte øje, idet benene ikke længere vil være glatte og fine, men derimod meget ru og i værste fald med udvækster.
 • Kan behandles ved at påføre en tyk olie/fedt på løbene.
 • Der forefindes endvidere flere midler på markedet til bekæmpelse af problemet.
 • Hos os dypper vi dyrenes ben i almindelig madolie (med nogle ugers mellemrum) og derved kvæles miderne.


Newcastle disease • Newcastle disease er en sjælden men dødelig sygdom, som er meget smittefarlig.
 • Kan opdages ved at kam og hagelapper bliver mørk.
 • Hønsene får åndedrætsbesvær og diarré.


Orm • Hvis hønsene har orm ses det ofte tydeligt i klatterne, idet der vil være livlig aktivitet.
 • Hvis hønsene er syge af det, kan dyrlægen anvise medicin.
 • Hakket hvidløg skulle efter sigende forebygge problemet, ligesom brug af Hemexide i foderet har vist sig virksomt.


Salmonella • Salmonella er en bakterieform der kan findes i hønsenes afføring.
 • Hønsene bliver sjældent selv syge, men mennesker gør.
 • Forebyggelse sker ved regelmæssig rensning under hønsene, så de ikke lægger æg i reder der er indsmurt i afføring.
 • Det er derfor en fordel hvis alle høns sover på pind.
 • I øvrigt skal man i køkkenet opretholde en høj hygiejne og huske gennemstegning/kogning af kød og æg.


Utøj • Der forefindes en del produkter på markedet der kan bekæmpe lus og lopper.
 • Forebyggende kan man holde en god hygiejne i hønsehuset.
 • Høns der har adgang til støvbadning er som regel i stand til at holde utøj nede.
 • Har dyrene alligevel utøj, kan øget støvbadning være et tegn derpå.
 • Hos os bruger vi Hemexide forebyggende – både i huse og støvbad.